İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Teklifleri

İDRİS ŞAHİN
AK Parti – ÇANKIRI

Bulunan Kayıt Sayısı:22

Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2782 24/03/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2746 13/03/2015 Yargıtay Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2737 10/03/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2549 09/12/2014 Türkiye Cumhuriyeti Devleti Resmi Armasının Belirlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2432 04/11/2014 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2402 20/10/2014 Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2397 14/10/2014 Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2374 10/09/2014 Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2229 18/06/2014 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2011 19/02/2014 Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1981 06/02/2014 Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu Maddesi Uyarınca Kurulan Ağır Ceza Mahkemelerinin Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1928 06/01/2014 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1778 02/10/2013 Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1776 02/10/2013 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1613 14/06/2013 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1343 12/03/2013 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1114 07/01/2013 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1046 11/12/2012 Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/873 27/09/2012 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/763 04/07/2012 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/572 16/05/2012 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/452 28/03/2012 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Bir Cevap Yazın