Mecliste sataşma nedeni ile söz aldı

  Video Açıklaması : Anayasa Komisyonu Başkanvekili, İçişleri komisyonu üyesi, Çankırı Milletvekili Av.İdris Şahin’in Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ hakkında verilen gensoru önergesi hakkında 01.03.2014 tarihinde T.B.M.M Genel Kurulunda Ak Parti Grubu Adına yaptığı konuşma sonrasında sataşma nedeniyle söz alması.

Şahin, AİBPA Genel Kuruluna katıldı

Çankırı Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili İdris Şahin, AİBPA Genel Kurulu ve Komite Toplantılarına katıldı.   İdris Şahin, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi’nin (AİBPA) 8-9 Şubat 2014 tarihlerinde Ürdün’de yapılan Genel Kurul ve Komite toplantılarına katıldı. Milletvekilimiz Sayın İdris Şahin’in üyesi bulunduğu Enerji, Çevre ve Su Komitesi toplantısında tavsiye kararları…

Uludere olayları Genel Kurul Konuşması

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisinin Uludere olaylarının araştırılmasına yönelik vermiş olduğu Meclis araştırması önergesi aleyhine söz almış bulunuyorum, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekir ki 28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçesi Gülyazı ve Ortasu köylerine sınır Irak topraklarında meydana gelen ve 34…

BDP grup önerisi aleyhinde Genel Kurul konuşması

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; BDP grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.   Öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor: BDP grup önerisini, araştırma önergesiyle alakalı metni aldığımda kapsamlı olarak araştırma önergesinde ifade edilen hususları inceleme fırsatı buldum ve umuyordum ki Genel Kurulda da araştırma önergesinde bahsedilen hususlarla alakalı…