İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

İDRİS ŞAHİN
AK Parti – ÇANKIRI

Bulunan Kayıt Sayısı:3

Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2011 19/02/2014 Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1343 12/03/2013 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1114 07/01/2013 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Bir Cevap Yazın