MİT Kanunu Genel Kurul Konuşması

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Millî İstihbarat Teşkilatımızın her kademesinde görev yapan değerli mensupları ve Millî İstihbarat Teşkilatımızda böyle bir kanun teklifiyle değişikliğin nedenleri nelerdi kısaca onları yüce heyetinize arz etmek istiyorum. Anayasa’nın 5’inci maddesinde devletin temel amaç ve görevleri sayılmış…

Şahin Gazi Anadolu Lisesi Kariyer Günlerinde

Çankırı Milletvekilimiz Av.İdris ŞAHİN, 3 Ocak 2014 Cuma günü İlimiz Gazi Anadolu Lisesinin geleneksel “Kariyer Günleri” programının konuğu oldu. Program öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Petek, Okul Müdürü Mahmut Şerafettin Karaahmetoğlu ve Okul Aile Birliği Başkanı Mahmut Çiftçi ile görüşen ŞAHİN sonrasında öğrenci kardeşlerimizle buluştu. Özgeçmişinin okunmasının ardından kürsüye…

Uludere olayları Genel Kurul Konuşması

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisinin Uludere olaylarının araştırılmasına yönelik vermiş olduğu Meclis araştırması önergesi aleyhine söz almış bulunuyorum, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekir ki 28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçesi Gülyazı ve Ortasu köylerine sınır Irak topraklarında meydana gelen ve 34…

BDP grup önerisi aleyhinde Genel Kurul konuşması

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; BDP grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.   Öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor: BDP grup önerisini, araştırma önergesiyle alakalı metni aldığımda kapsamlı olarak araştırma önergesinde ifade edilen hususları inceleme fırsatı buldum ve umuyordum ki Genel Kurulda da araştırma önergesinde bahsedilen hususlarla alakalı…