Ahilik, yaran kültürüyle özümsenmiş gelenek

ahilikhaftasi

Ahilik, 13. yüzyılın yarısından itibaren Anadolu’da  başlayan ve buradan bütün Balkanlara kadar uzanan  Türk halkının sanat ve mesleki anlamda yetişmelerini sağlayan, yardımlaşma örneğinin en güzel şekilde uygulandığı esnaf örgütlenmesidir. Bugün çağdaş Dünya toplumlarının da örnek alıp uyguladıkları,  ticari ahlak kurallarının yüzyıllar öncesinden Türk toplumu içerisinden çıkmış olması ayrı bir kıvanç kaynağıdır.

 

Çankırımız, Ahilik kültürünün ve buna bağlı olarak Yaran geleneğinin an canlı yaşatıldığı kentlerin başında gelmektedir.  Türk, örf , adet ve geleneklerinin İslam ahlak ve faziletleriyle bütünleşmesinden  meydana gelen , ahilik  ve yaran prensipleri  kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma ve terbiyeyi amaçlayan ilim mektepleridir.

 

Bu vesile ile Çankırı’da esnaf bir ailenin çocuğu olarak, yaran kültürüyle özümsenmiş ve her türlü yaşamında Ahilik geleneğini sürdürerek  Çankırı’da yılın ahisi seçilen 80 yaşındaki demirci ustası Abdullah Uysal amca başta olmak üzere, bağlı bulundukları odaların en eski kayıtlı üyeleri arasında yer alan;  Sefer Tekmen, Mahmut Harmanda, Kamil Özmerzi, Hüseyin Akkoç, Hasan Alataş, Kamil Kılçaslan nezdinde bütün esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik haftasını en kalbi duygularımla kutluyorum.  Toplumumuzda kardeşlik ve dayanışma duygusunun büyüyerek devam etmesi dileklerimle, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.